Moć žena

Matrijarhalna društva (u kojima dominiraju žene) svode se danas na tek nekoliko usamljenih "otočića" u...

Pročitaj više!
Matrijarhat, ladylike.hr

Početkom godine pisalo se o promjenama Kaznenog zakona. Osim nekoliko stavki koje su podigle buru rasprava i kritika u...

Pročitaj više!
Prostitucija

Danas, 8. 4. je u 88. godini, umrla Margaret Thatcher prva žena na premijerskom položaju u Velikoj Britaniji. Vladala je u...

Pročitaj više!
Briljantni tiranin

Golda Meir možda je najpoznatija „baka“ na svijetu, budući da su joj Izraelci često tepali da je baka nacije....

Pročitaj više!
Zlatna Golda