Kad se radi o bolnim i teškim životnim odlukama kao što je razvod braka, najbolje je, kako većina ljudi kaže, to pitanje riješiti što brže, bez dugotrajnih i iscrpljujućih sudskih procedura. Na žalost one su često neizbježne, ali kad jednom završe bivši supružnici slobodni su otići svak na svoju stranu, izabrati novog partnera i početi novi život pa i novi brak. Ukoliko su pak crkveno vjenčani, poznato je, takav brak više neće moći sklopiti jer je to pred Bogom moguće samo jednom. No, sve se više danas govori o „crkvenom razvodu“ kojim se može poništiti brak sklopljen u katoličkoj crkvi te omogućiti katolicima da ga možda jednog dana ostvare s nekim drugim.


Parovi koji žele poništit svoj crkveni brak morat će također proći kroz sudski postupak kakav nalaže kanonski zakon. Oni se najprije moraju obratiti obiteljskom savjetovalištu ili vlastitom župniku kako bi prilikom savjetodavnog razgovora ustvrdili postoji li pravni temelj za pokretanje parnice i kojim dokazima raspolažu. Parnični postupak započinje nakon što se mjerodavnom crkvenom sudu dostavi ispravno sastavljena i utemeljena tužba.


Kada je ženidba ništavna?
Budući da za kršćane ženidba, odnosno brak sklopljen u crkvi, nije samo ugovor već i sakrament te ga onaj koji se naziva vjernikom mora poštovati, poništenje tog sakramenta moguće je dobiti u vrlo malom broju slučajeva.


Postoje tri razloga za to: 1) osobna nesposobnost stranaka u što se ubrajaju fizička i pravna nesposobnost, kažnjivo djelo i rodbinski odnos (zapreke koje prema božanskom i crkvenom pravu osobu čine nesposobnom za sklapanje ženidbe). 2) nedostatak u ženidbenoj privoli kao što su nedostatak slobode, sposobnosti ili ispravnosti namjera osobe koja sklapa ženidbu, i 3) nedostatak u kanonskom obliku tj. ako ženidba nije sklopljena prema svim propisima Zakonika kanonskog prava.


Na internetskoj stranici www.medjubiskupijski-sud-zagreb.net, koju je katolička crkva osnovala kako bi pomogla i olakšala parovima koji potražuju poništenje braka da to i učine, nalaze se detaljni podaci o ništavnosti sakramenta ženidbe te o sudskim postupcima koji slijede.


2011. u Zagrebu utvrđeno 14 ništavnih ženidbi
Važno je istaknuti da je crkveni brak, ukoliko je pravilno sklopljen, nemoguće razvrgnuti, tako da crkveni razvod kao takav uopće ne postoji. Moguće je jedino poništiti sklopljeni sakrament ženidbe čime se nalaže da crkvenog braka uopće nije ni bilo budući da je ženidbeni postupak iz gore navedenih (a u postupku dokazanih) razloga nevaljan.


Danas u Hrvatskoj svaki četvrti brak završava razvodom. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku 2010. godine bilo je nešto više od 21 000 sklopljenih brakova, a razvedenih oko 5 000. No na „crkveni razvod“ još uvijek se ne odlučuje baš puno parova. U izvještaju o radu, sudski vikar Josip Šalković istaknuo je da je u sudskoj godini 2011. Međubiskupijski sud prvog stupnja u Zagrebu donio 57 presuda u parnicama proglašenja ništavosti ženidbe, a od toga je u 14 parnica ona i utvrđena. Na informativni razgovor u svrhu podnošenja tužbe došlo je 112 osoba.


Ono što ljude najviše odbija zamoran je, dugotrajan i nimalo lagan postupak. Iznimno je teško otvarati stare rane i, kao i kod civilnog razvoda, prisjećati se svih negativnosti zbog kojih je došlo do sloma braka. Crkveni sud ne dolazi lako do presude o ništavnosti ženidbe, što sami priznaju. Svaki je slučaj jedinstven i ovisi o prikupljenim dokazima, a posebice volji i spremnosti stranaka i njihovih svjedoka na međusobnu suradnju.

 

Maja Ivčić